Data Policy

Veronica Virta värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Veronica Virta samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@veronicavirta.com.

 

Genom att använda Veronica Virtas tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Veronica Virta använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är av vikt för oss att du förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Din integritet är vår högsta prioritet.

 

Varför samlar vi in personuppgifter och vilken rättslig grund har vi för att samla in personuppgifter?
Inom Veronica Virta arbetar vi med att ständigt förbättra verksamheten och våra erbjudanden. Därför används även dina personuppgifter i syfte att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

 

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du använder vår webbsida, när du kontaktar oss via telefon eller via mail, eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

 

Information om hur du interagerar med Veronica Virta– hur du använder vår webssida, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kommer aldrig lämna ut personliga eller känsliga personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar samtliga din data inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Begäran av sådan information sker genom mail till info@veronicavirta.com.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Hur är det med cookies och andra spårningstekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och god onlineupplevelse.